Jak się zdobywa stopnie?

  Stopnie harcerskie zdobywamy wykazując się określonymi umiejętnościami oraz wiedzą.
  Aby móc zdobyć stopień należy złożyć Przyrzenie Harcerskie.
  Próba harcerza/harcerki
  Każde z was zapewne chce zdobyć stopień.
  Jak to robimy u Nas w drużynie:
  Ściągamy zamieszczony poniżej pierwszy stopień (ochotniczka-młodzik), jeśli już posiadamy to następny.
  Drukujemy kartę w dwóch kopiach i wypełniamy rubrykę zadania (najpier ołówkiem) znajdujemy opiekuna
  i z opiekunem konsultujemy ostatecznie zadania.
   Kiedy opiekun zatwierdzi i wszystko będzie wypełnione przychodzimy na Radę Drużyny po zbiórce i otwieramy stopień.
   To wszystko potem wystarczy realizować zadania (w razie problemów spotykamy się z opiekunem) i zamykamy stopień.