Prosimy rodziców o wypełnienie następujących dokumentów oraz o dostarczenie do kadry drużyny.

Regulamin zlotu Regulamin zlotu - wersja 1 kartkowa Załącznik do karty uczestnika Karta uczestnika Warunki uczestnictwa


Numer KRS: 0000268913
Organizacja: Chorągiew Stołeczna ZHP
Informacje uzupełniające: "URSYNÓW + 234"
Dziękujemy wszystkim, którzy przekażą nam 1% ;)

Aby ułatwić Państwu rozliczenie podatku i przekazanie 1% dla Naszego Szczepu zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu PITaxpl




W sobotę 3 marca odbędzie się wspólna gra terenowa
po Ursynowie wraz z zaprzyjaźnioną drużyną 69 WDH PeStKi.

Zbiórka: metro Imielin, przy urzędzie Dzielnicy o godz. 10
Ciepło się ubieramy, w mundurach, z herbatą w termosie
oraz jakąś przekąską, bilet dobowy.
Koniec: godz. 13:30, Kopa Cwila



Pozdrawiamy z zimowiska :D


Zachęcamy do śledzenia naszej zimowiskowej galerii zdjęć!
Zdjęcia





Składki

Składka członkowska obowiązujaca każdego członka Związku Harcerstwa Polskiego wynosi 36 zł kwartalnie.


Należy ją wpłacić w terminie do 10 dnia pierwszego miesiąca kwartału:
I kwartał 10 stycznia,
II kwartał 10 kwietnia,
III kwartał 10 lipca,
IV kwartał 10 października

Zachęcamy do płacenia za cały rok z góry (144 zł).
Wpłat dokonujemy na konto Hufca ZHP Warszawa-Ursynów:
Bank PEKAO SA
08 1240 1037 1111 0010 6288 2889
Hufiec ZHP Warszawa Ursynów
Adres : 02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 27/29
W tytule: imię i nazwisko - 234 WDH Forteca - np.: składka członkowska 2020 (I kwartał)
W miarę możliwości prosimy o wpłacanie całej składki na raz oraz o przesyłanie potwierdzenia wykonania przelewu na forteca234@zhp.net.pl